L
Dagens citat:
Sigt efter månen, rammer du ved siden af ender du alligevel blandt stjernerne!
 
Hvis du går i andres fodspor, så kommer du aldrig foran!
 
Hvorfor har man aldrig tid til at lave det ordentligt! Når man altid har tid til at lave det om?

 18. februar 2014

 
Så er den politiske sæsson i gang og arbejdet kalder. Albertslund står foran meget store og væsentlige beslutninger når de forskellige reformer skal implementeres. Skolereformen står for døren og det bliver spændende, specielt fordi at Det Konservative Folkeparti var eneste parti som stemte imod og har sikret, at hele reformen først implementeres efter næste folketingsvalg.
 
Vi ønsker at familien selv kan bestemme over dagligdagen og at børnene fortsat har mulighed for, at dyrke idræt og gå til forskellige aktiviteter.

Det mener jeg!

2014

 
Dette må blive året, hvor ansvarlighed og respekt for alvor kommer på dagsordenen. Den danske økonomi kan ikke blive ved med at poste penge ud, der skal sættes en stopper i, en stopper der gør noget alvorligt ved den skæve fordeling af ressourcer der er i det danske samfund. Vi hjælper de forkerte og bruger alt for mange penge på folk, som egentligt burde klare sig selv! Hårde ord, men desværre også rigtige ord! Hvorfor skal vi betale for snyd, hærværk og ødelæggelser?

Mine link

 
 
Kultur kalenderen 
 
Maj 2014
Arbejder på en fodboldtur til Manchester, hvor United er på programmet!
 

Aktiviteter i Albertslund

2014

 
Løbet skal genoptages så man kan holde den forholdsvise gode form vedlige. Målet er fortsat at løbe 10 km. mindst en gang om ugen og 6 km. de andre to gange. Ambitiøst, men ikke umuligt
 
Mødekalenderen er tætpakket med aktiviteter, så her vil kun komme opdateringer når der sker noget uden for den politiske dagsorden
 
Næste kulturelle aktivitet bliver en koncert med Elton John
Lars Gravgaard Hansen  | lars.gravgaard.hansen@gmail.com